20 års utställning

Ikaros gruppen 1997

Bilden visar cirkusartisten Aino Heikkinens Ikaros grupp när den uppträdde i Östra centrum år 1997. Circus Helsinkis grundare, Martina Linder blev intresserad av cirkuskonst när hennes dotter Corinne som 7-åring började i Ikaros gruppen. Gruppen som främst bestod av ryskspråkiga ungdomar, uppträdde regelbundet i olika köpcentrum samt sommartid på gatan. Senare flyttade gruppen över till en cirkusskola i Esbo. När intensivundervisningen efter en tid upphörde i denna skola, beslöt Martina Linder att grunda en egen cirkusskola för att ungdomarna i den ursprungliga Ikaros gruppen skulle ha möjlighet att fortsättningsvis regelbundet träna och uppträda. Så föddes Circus Helsinki.

FOTO: Ljubov Lössakova
PÅ FOTOT: Aino Heikkinen, Jelena Lössakova, Katerina Repponen, Olga Kondrikova (nyk. Olia Vahtola), Liikka Nikolaeva (nyk. Honkajuuri) & Jacintha Damström istuu penkillä

Circus Helsinki grundas 2001

Circus Helsinki vars ursprungliga namn var Young Circus association rf., grundades på Richardsgatans bibliotek år 2001. När Circus Helsinki grundades arbetade cirkusens grundare och verksamhetsledare, Martina Linder som jurist. Cirkusskolan växte och hade år 2007 blivit så stor att Linder började arbeta på heltid för den. Under de första åren deltog elevernas mammor aktivt i både administrativa och praktiska ärenden. Jelena Lössakovas mamma, Ljubov Lössakova sydde dräkterna, Elina Vessonens mamma, Iina Vessonen (nuv. Dahl) hade hand om faktureringen och Jacintha Damströms mamma, Stefanie Sanneman-Damström hjälpte till under föreställningarna.

FOTO 1: Cassandra Linder
PÅ FOTOT: Martina Linder

Skolans första annons och de första beställda showerna 2002

I början, när cirkusskolan var okänd och hade knappa marknadsföringsresurser, var det utmanande att få beställningar. Inför de första framträdandena värvades mammor och andra släktingar som förstärkning till den lilla gruppen. De uppträdde som clowner, och även om clownerna inte var de mest professionella så charmade de publiken med sin glädje och entusiasm.

FOTO 1: Martina Linder
PÅ FOTOT: Corinne Linder

FOTO 2: Tuntematon
PÅ FOTOT: Tatiana Litonius, Martina Linder, Stephanie Sannemann-Damström & Ljubov Lössakova

Cirkusskolan deltar för första gången i en cirkusfestival 2002

När Circus Helsinki grundades hade skolan bara sju elever. År 2002 deltog skolan i Finlands Ungdomsförbunds cirkusfestival i Åbo. Då hade elevantalet stigit till tio och hela skolan rymdes nästan i samma bil. De här tio första eleverna kom senare att utgöra Circus Helsinkis showgrupp. Trots att gruppen var så liten, uppträdde Circus Helsinki med elva nummer. Cirkusen överraskade festivalpubliken med sitt mångsidiga kunnande och sitt stora antal framträdanden. Gruppen tog hem en guldmedalj (fotjonglering), två silvermedaljer (ikaros och vighet) samt två hedersomnämnanden (handstående och balansgång). Framgångarna gav gruppen självförtroende och framtidstro. Under årens lopp har skolan kammat hem ett flertal finländska och utländska pris och utmärkelser. I utställningens andra våning, på mediaväggen finns det en fullständig förteckning över priserna.

FOTO: Martina Linder
2002 – SKOLANS ELEVER: Corinne Linder, Elina Vessonen, Jacintha Damström, Jelena Lössakova, Jerina Hintikka (nyk. Jerdani), Karin Paimets, Katerina Repponen, Liikka Nikolaeva (nyk. Honkajuuri), Olga Kondrikova (nyk.Olia Vahtola) & Senja Korkkula (nyk. Pihko)

Den första läraren 2003

Tatiana Litonius var cirkusskolans första lärare. I början var hon gruppens viktigaste stödperson och undervisade på frivillig basis så ofta hon hann. Resten av tiden tränade gruppen relativt självständigt. Eleverna lärde sig av varandra, skolans grundare regisserade föreställningarna och elevernas mammor fungerade som hjälptrupper. Med tiden fick gruppen flera lärare, men under de första åren var det svårt att hitta permanenta lärare eftersom cirkuslärarutbildningen i Finland på den tiden stampade i barnskorna.

FOTO: Tuntematon
PÅ FOTOT: Tatiana Litonius

Namnbyte 2004

Cirkusskolan bytte namn till Circus Helsinki år 2004. Det ursprungliga namnet, Young Circus visade sig vara svårt för den finländska publiken att komma ihåg och namnet förmedlade inte heller skolans aspirationer för framtiden. Bilden visar en av de första annonserna med cirkusskolans nya namn.

FOTO: Nina Caballero
PÅ FOTOT: 
Martina Linder & Pekka Laamanen esityksessä The Magic Box

De första träningsutrymmena 2004

I början hade Circus Helsinki inga egna träningsutrymmen. Under de fem första åren tränade cirkusskolan bland annat i Rudolf Steinerskolans eurytmisal (bilden), i kulturcentret Caisas trånga datorförråd, i Pukinmäen Sirkuskoulus (Bocksbacka cirkusskola) utrymmen, i Tölö sporthall, på Olympiastadion i Helsingfors och i Wolttis utrymmen. Avsaknaden av egna lokaliteter skapade problem för skolan, man var tvungen att flytta alla redskap från utrymme till utrymme och inför varje träning måste redskapen för luftakrobatik monteras upp och sedan monteras ner igen. Det fanns inte heller någon möjlighet till riggning av säkerhetsselar.

FOTO: Helsinki Info -lehti 2005
PÅ FOTOT: Aino Savolainen, Susanna Kujala, Lilli Dahlberg, Martina Linder, Vera Sultan & Mereta Sivén (nyk. Cosby)

De första helkvällsföreställningarna 2004

The Magic Box och Super Lilli var skolans första helkvällsföreställningar. The Magic Box handlade om en liten flicka som hittade en speldosa som förflyttade henne till cirkusens förtrollade värld. Super Lilli var en berättelse om en flicka som trodde att hennes mantel kunde ge henne övermänskliga krafter.

THE MAGIC BOX
REGI: Martina Linder
MANUS: Martina Linder
FOTO 1: Tuntematon
PÅ FOTOT: Martina Linder, Senja Korkkula (nyk. Pihko), Corinne Linder, Elina Vessonen, Jacintha Damström, Vivi Dahlberg, Terhi Vessonen, Sonia Haga, Lilli Dahlberg, Ida Heikkilä (nyk. Backberg) & Pia Palerma

SUPER LILLI
REGI: Lionel Lejeune
MANUS: Lionel Lejeune
FOTO 2: Nina Caballero
PÅ FOTOT: Lilli Dahlberg, Ida Heikkilä (nyk. Backberg), Sini Westerling, Senja Korkkula (nyk. Pihko), Corinne Linder, Jacintha Damström, Aksinja Lommi & Jelena Lössakova

Ung Kulturambassadör 2005–2006

Undervisningsministeriet utnämnde Circus Helsinki till Ung Kulturambassadör för perioden 2005–2006, och på nytt för perioden 2009–2010, varefter utnämningen blev permanent. I egenskap av Ung Kulturambassadör fick Circus Helsinki ett officiellt erkännande för skolans och föreställningarnas höga kvalitet. Som en följd av utnämningen, har Circus Helsinkis showgrupp regelbundet blivit inbjuden att uppträda i internationella sammanhang.

FOTO 1: Opetusministeriön diplomi nimityksestä 2005–2006
FOTO 2: Helsingin Sanomat 2005

5-årsjubileum 2006

Circus Helsinki firade femårsjubileum bland annat med en galaföreställning i ett cirkustält på Kajsaniemi-planen. Kvällen före föreställningen hade Lordi vunnit Eurovisionen. Till publikens stora förtjusning ändrades därför koreografin och musiken till finalen i sista stund till Finlands vinnande låt.

AFFISCH: Paula Ojansuu
PÅ AFFISCHEN: Pekka Laamanen, Senja Korkkula (nyk. Pihko), Tony Rosvall, Katerina Repponen, Saga Kolehmainen, Lilly Dahlberg & Fanny Dahlberg

Helkvällsföreställningar 2006

Lost in Space handlade om ett originellt sällskap som blev tvunget att nödlanda på en okänd planet där de påträffade de mest märkvärdiga varelser. Sällskapet lyckades till slut reparera sin farkost som var byggd helt och hållet av cirkusredskap, och färden kunde fortsätta mot nya äventyr. Manga var den första föreställningen som gjordes för showgruppens yngre medlemmar, och här dök artisterna in i Manga-seriernas värld.

LOST IN SPACE
REGI: Toni Rosvall & Martina Linder
MANUS: Toni Rosvall
FOTO 1: Antti Suniala
PÅ FOTOT: Ida Heikkilä (nyk. Backberg), Fanny Dahlberg, Corinne Linder, Tomer Berlinsky, Liikka Nikolaeva (nyk. Honkajuuri), Mereta Sivén (nyk. Cosby) & Jacintha Damström

MANGA
REGI: Saga Kolehmainen
MANUS: Saga Kolehmainen & Lilli Dahlberg
FOTO 2: Saga Kolehmainen
PÅ FOTOT: Susanna Kujala, Aino Savolainen, Fanni Tähtinen, Elise Lejeune, Terhi Vessonen, Naana Hajjar, Viivi Dahlberg, Margareeta Lauronen, Lilli Dahlberg & Emelie Lejeune

Flytten till Vallgård 2007

År 2007 fick Circus Helsinki äntligen egna utrymmen i SJ:s gamla magasin i Vallgård. Cirkusskolan beviljades undantagstillstånd för att flytta in i utrymmena som var i dåligt skick och ursprungligen avsedda att fungera som lager. Med frivilliga krafter rustades lokaliteterna upp, varefter Circus Helsinki i mycket snabb takt utvecklades och växte. Flytten till egna utrymmen bidrog även till att stärka skolans identitet. Åren i Vallgård var ändå inte helt problemfria. Med kort varsel krävde Helsingfors byggnadsverk att skolan skulle förnya väggarna (sammanlagt 510 m2) för att förbättra brandsäkerheten. Om vintrarna var utrymmet isande kallt, och vid häftigare regnväder uppstod det nästan undantagslöst vattenskador när det rann vatten genom taket och ner på golvet via väggar och elledningar.

FOTON: Osmo Tammisalo & tuntematon.

Undervisningen i Vallgård

De nya utrymmena togs i bruk med stor glädje av både elever och lärare. Lokaliteterna öppnade nya möjligheter för verksamheten. Fast utrustning för luftakrobatik, säkerhetssele, en luftvoltbana samt lättillgängliga redskap gjorde det möjligt att introducera nya grenar och tillät skolan att i snabb takt utveckla sin aktivitet. Det fanns också möjlighet att inrätta en egen kostymgarderob. I Vallgård fick skolan för första gången egna kontorsutrymmen och en heltidsanställd sekreterare, Tuula Anttila.

FOTON: Cristopher Senn

PÅ FOTOT 1: Lapsi-vanhempi-ryhmä joulujuhlissa
PÅ FOTOT 2: Sirkusopettaja Maria Krestjanoff
PÅ FOTOT 3: Sirkusopettaja Jouni Ruth

Revontulen Taika 2007

Helkvällsföreställningen Revontulen taika (Förtrollande norrsken) var starkt knuten till samernas magiska landskap och stämningen förstärktes av suggestiv, samisk musik. Bilden visar Renar – ett nummer som cirkusen blev inbjuden att uppföra på cirkusfestivalen Det unga Europa, i Berlin.

REVONTULEN TAIKA
REGI: Kazimir Kolesnik & Martina Linder
MANUS: Kazimir Kolesnik & Martina Linder
FOTO: Berliinin festivaali
PÅ FOTOT: Susanna Kujala, Ida Heikkilä, Elina Vessonen, Aino Savolainen, Corinne Linder & Lilli Dahlberg

Verksamheten utvidgas 2008

De egna utrymmena gjorde det möjligt att erbjuda en mer mångsidig undervisning. Lokaliteterna möjliggjorde också nya träningsmöjligheter såsom cirkusläger och drop-in träningstillfällen. Samtidigt började man erbjuda företagstillställningar och privata cirkusfester. Under dagtid tränade medlemmarna i Helsingin sirkusammattilaiset r.y.* i utrymmet. Föreningens grundare, Kadja Karjalainen (nuv. Manninen) och Petri Ekqvist, började arrangera regelbundet återkommande Open Stage kvällar. Med intäkterna betalades hyran för de professionella artisternas träningstillfällen. Cirkus Helsinki har fortsatt traditionen med Open Stage kvällar efter det att föreningen upphörde.

*Föreningen för professionella cirkusartister i Helsingfors. Fritt översatt.

FOTO 1: Mikael Halmeenmäki
PÅ FOTOT: Opettajat Kaito Takayama, Osmo Tammisalo & yritysryhmä

FOTO 2: Mikael Halmeenmäki
PÅ FOTOT: Iina von Gruenewaldt

FOTO 3: Xavier Bambú Locquet Vandenberghe
PÅ FOTOT: Sofia Brilhante Biris

Sukris 2008

Temat för Sukris var en lekfull balansgång mellan traditionell och nutidscirkus. Namnet speglar cirkusvärldens motsatta sidor. Publiken fick både uppleva cirkusvärlden med alla dess clichéer på scenen, och dessutom kika in bakom kulisserna där man med nutidscirkusens medel visade artisternas rampfeber och inbördes konkurrens om rampljuset. Återkommande favoriter på Circus Helsinkis scen, såsom bl.a. Los Musculos och Trio fantastico, skapades för Sukris.

SUKRIS
REGI: Martina Linder & Kazimir Kolesnik
MANUS: Martina Linder, Saga Kolehmainen
& Kristiina Janhunen (nyk. Tammisalo)
FOTO: Antti Suniala
PÅ FOTOT: 
Meri-Tähti Kunttu, Margareeta Lauronen, Vida Hulkko, Elsa Pakkasvirta, Fanni Tähtinen, Laura & Saga Kolehmainen

Sylt 2008

År 2008 reste Circus Helsinkis showgrupp för första gången till ön Sylt på inbjudan av tyska Insel Circus. I cirkusbyn på Sylt fick våra elever pröva på cirkusartisternas traditionella, ambulerande livsstil. De fick uppträda i cirkustält och bo i cirkusvagnar. Vår skola uppträdde på nytt på Sylt åren 2011 och 2013.

FOTON: Osmo Tammisalo

PÅ FOTOT 1: Meri-Tähti Kunttu, Mereta Sivén (nyk. Cosby), Aino Savolainen & Santeri Koivisto
PÅ FOTOT 2: Saga Kolehmainen, Margareeta Lauronen, Iina von Gruenewaldt, Stella Kylä-Liuhala, Fanni Tähtinen, Laura, Mereta Sivén (nyk. Cosby), Elsa Pakkasvirta, Karoliina Kaitanen, Aino Savolainen, Helmi Einiö, Johan Juslin, Cecilia Lindberg, Vida Hulkko & Meri-Tähti Kunttu

Circus Helsinki beviljas statligt stöd för konstutbildning 2009

Sedan år 2007 har Circus Helsinki erbjudit grundläggande konstutbildning. År 2009 beviljades skolan statligt stöd för bedrivandet av grundläggande konstutbildning, vilket öppnade helt nya möjligheter att utveckla såväl den pedagogiska sidan som den administrativa delen av verksamheten.

FOTO: Christopher Senn

Skolans första rektor 2009

I och med att Circus Helsinki hade beviljats statligt stöd för konstutbildning, kunde skolan öka antalet anställda. Pol.mag., konstgrafiker Kristiina Janhunen (nuv. Tammisalo) blev Circus Helsinkis första rektor. Hon utarbetade skolans första läroplan inom ramarna för grundläggande konstutbildning. Kristiina formgav även Circus Helsinkis logo och skapade cirkusens grafiska profil.

FOTO: Xavier Bambú Locquet Vandenberghe
PÅ FOTOT: Kristiina Janhunen (nyk. Tammisalo)

Circus Helsinkis stöttepelare 2009

Fackboksförfattaren Osmo Tammisalo är en av Circus Helsinkis viktigaste stöttepelare. Han har fungerat som styrelsemedlem och som lärare sedan år 2004. Innan Osmo anslöt sig till Circus Helsinki verkade han som ordförande för föreningen Helsingin käsinseisojat r.y.* som han hade grundat. Under de första åren, när Circus Helsinki saknade egna utrymmen, upplät Osmo frikostigt en del av sin förenings inte alltför rymliga lokaliteter åt cirkusskolan.

*Föreningen för handstående r.f. Fritt översatt.

FOTO: Jukka Hirvonen
PÅ FOTOT: Kristiina Janhunen (nyk. Tammisalo) & Osmo Tammisalo

Beats! 2009

Beats! handlar om att som ung människa leva i en urban kultur. Föreställningen byggde speciellt på rytm men också på sång och texter som de unga artisterna hade skrivit. Texterna beskrev, ur unga människors synvinkel, glädje, drömmar och den växtvärk som hör ihop med personliga omvälvningar. Inför föreställningen syddes Circus Helsinkis numera emblematiska sicksack mönstrade dräkter. Dräkterna syddes av gardintyg som hade donerats till skolan. På bilden syns byxdräkterna med säckiga byxor och orangea eller röda överdelar. De här plaggen används fortfarande i de flesta av Circus Helsinkis Fantasia föreställningar.

BEATS!
REGI: Martina Linder
MANUS: Martina Linder
RYTMER: Sathis Hettithantri
FOTO: Susanna Kesänen
PÅ FOTOT: Aino Savolainen & ryhmä

Acento 2010

¨

Helkvällsföreställningen Acento undersökte med hjälp av akrobatik och mimik betydelsen av rörelser och accenter i det fysiska språket. Föreställningen var uppbyggd kring fyra stora, svarta skärmar. Tack vare den rörliga scenografin kunde scenen ändra karaktär inför varje nummer. Karoliina Kaitanen, Opri Vaarakallio, Sharon Benizri och Taru Harjunpää skapade en illusion av rörliga skärmar. De förtjänar att omnämnas som föreställningens verkliga stjärnor, trots att åskådarna såg dem för första gången när de tog emot publikens ovationer i slutet av föreställningen.

ACENTO
REGI: Saga Kolehmainen
MANUS: Saga Kolehmainen & Kristiina Janhunen (nyk. Tammisalo)
FOTO: Mikael Halmeenmäki
PÅ FOTOT: Aino Savolainen

10-årsjubileum 2011

Circus Helsinki firade 10 års jubileum med träningar i cirkusdräkter, samt med en gala i de egna utrymmena i Vallgård.

FOTO 1: Kristiina Janhunen (nyk. Tammisalo)
PÅ FOTOT: Opettaja Kristiina Janhunen (nyk. Tammisalo) & oppilasryhmä

FOTO 2: Tuntematon
PÅ FOTOT: Oppilasryhmä

Skolans andra rektor 2011

Ped.mag. Mikko Rinnevuori tillträdde som rektor år 2011. Han vidareutvecklade strukturerna för skolans verksamhet medan antalet elever fortsatte att öka. Mikko ansvarade också för planerandet av den 600 m2 stora cirkussalen i Södervik dit skolan flyttade år 2013. Han grundade också de populära drop-in morgonlektionerna i akrobatik, och utvecklade skolans öppna träningar.

FOTO: Jari Ylämäki
PÅ FOTOT: Mikko Rinnevuori

Jazz 2011–2012

Helkvällsföreställningens handling utspelade sig i en varietéklubb vars glansdagar för länge sedan var över. Klubbens värdinnor, syskonparet Mairikki (Margareeta Lauronen) och Rainikki (Meri-Tähti Kunttu) kunde inte förmå sig att stänga sin en gång så glamorösa och populära klubb, trots att den hade blivit både sliten och sjaskig. Inspirationen till karaktärerna föddes när Margareeta och Meri-Tähti, efter en sommarföreställning, roade cirkustruppen med att imitera sina lärare. Den unge musikern Oscar Gräsbecks jazztrio ackompanjerade föreställningen.

JAZZ
REGI: Martina Linder
MANUS: Martina Linder
FOTON: Mikael Halmeenmäki

PÅ FOTOT 1: Fanni Tähtinen, Margareeta Lauronen, Katja Majola, Johan Juslin, Pihla Kultti, Karoliina Kaitanen, Aino Savolainen, Cecilia Lindberg, Meri-Tähti Kunttu, Beda Rajapuro, Oona Kansi, Sharon Benizri, Ruusa Hallaste, Pepita Papunen, Amanda Lindberg & Taru Harjunpää
PÅ FOTOT 2: Margareeta Lauronen & Meri-Tähti Kunttu

Ote 2012–2013

Helkvällsföreställningen Ote var den första föreställningen där eleverna själva ansvarade för både innehåll och regi. Ote handlade om vänskap, möten, förtroende och om att växa. Den röda soffa som Jan Grönqvists föräldrar hade donerat, fungerade som mittpunkt och källa till inspiration för hela föreställningen.

OTE
REGI: Ryhmän oppilaat
MANUS: Ryhmän oppilaat

FOTO 1: Xavier Bambú Locquet Vandenberghe
PÅ FOTOT: Jeremi Vahtera, Jan Grönqvist, Cecilia Lindberg, Stella Kyllä-Liuhala, Meri-Tähti Kunttu & Karoliina Kaitanen & Aino Savolainen

FOTO 2: Paula Markkanen
PÅ FOTOT: Jeremi Vahtera, Cecilia Lindberg, Fanni Tähtinen, Beda Rajapuro, Margareeta Lauronen, Stella Kyllä-Liuhala, Aino Savolainen, Oona Kansi, Meri-Tähti Kunttu, Karoliina Kaitanen, Jan Grönqvist & Johan Juslin

Flytten till Södervik 2013

År 2013 flyttade Circus Helsinki till större, mera ändamålsenliga och för skolans behov upprustade utrymmen i Södervik. Hyresvärden, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, rustade upp skolans nya utrymmen enligt en gemensamt uppgjord plan. Det var en stor satsning eftersom skolan deltog med 207 000 euro, vartill det kom kostnader för utrustningen i salen, socialutrymmena och förråden (sammanlagt 1000 m2). De största investeringarna var ett sviktande golv, luftakrobatikstänger i taket, riggningspunkter på golv och tak, 1000 m svart draperityg, personlift, gymnastikmattor och ljusteknik. Skolan finansierade arbetena med egna besparingar och med bidrag av Undervisnings- och Kulturministeriet samt av tre stiftelser. Ett oändligt stort TACK för alla bidrag och till Kiinteistö Oy Kaapelitalo för renoveringen!

FOTO 1: Tuntematon
FOTO 2 & 3: Mikael Halmeenmäki
FOTO 4: Keski-Uusimaa 22.5.2013

Undervisningen i Södervik

För oss alla på Circus Helsinki kändes våra nya utrymmen i Södervik som en lottovinst. Nu kunde vi, på ett helt annat sätt än tidigare, erbjuda undervisning och organisera evenemang. Vi fick möjlighet att undervisa ett större antal grupper i olika åldrar och erbjuda eleverna nya cirkusgrenar.

FOTON: Mikael Halmeenmäki

PÅ FOTOT 1: Naperoryhmä & opettaja Niko Miettinen
PÅ FOTOT 2: Nuorten ryhmä & opettaja Fanni Tähtinen
PÅ FOTOT 3: Aikuisten aamuakrobatiaryhmä

Helium 2013–2014

Helkvällsföreställningen Helium – halu lentää (Helium – viljan att flyga) inspirerades av, och byggdes upp kring en uppblåsbar zebra. Resultatet blev en rörande berättelse om en zebra som ville flyga. Alla de glada, fartfyllda numren skildrade zebrans äventyr. Showgruppens yngsta medlemmar, Juuso Meklin och Pinja Anttonen agerade som zebrans hjälpredor och beskyddare, som till slut släppte zebran fri så att den kunde flyga iväg.

HELIUM – HALU LENTÄÄ
REGI: Saga Kolehmainen & Kristiina Janhunen (nyk. Tammisalo)
MANUS: Saga Kolehmainen & Kristiina Janhunen (nyk. Tammisalo)
FOTON: Mikael Halmeenmäki

PÅ FOTOT 1: Cecilia Lindberg & Sofia Kistol
PÅ FOTOT 2: Juuso Meklin, Pinja Anttonen, Margareetta Lauronen & Taru Harjunpää

Cirkusfestivalen Waldoni 2014

Circus Helsinkis showgrupp deltog för första gången i cirkusfestivalen Waldoni i Tyskland med numret Zeebra, en uppvisning på språngbräda. Showgruppen inbjöds även att medverka i Waldoni festivalen åren 2015, 2016, 2017 och 2018.

FOTO: Kristiina Janhunen (nyk. Tammisalo)
PÅ FOTOT: Kasperi Kola, Taru Harjunpää, Pepita Papunen, Katja Majola, Mesi Lounela, Pihla Kultti , Sofia Kistol & Amanda Lindberg iloitsevat palkintoa

Den första YlösAlas festivalen 2014

När Circus Helsinki för första gången arrangerade sin internationella ungdomscirkusfestival, YlösAlas (UppochNer), deltog ungdomsgruppen från Le Lido i Toulouse, Norrköpings Ungdomscirkus från Sverige och Circus Helsinki. Vår väncirkus, Upsala Zirk från St. Petersburg, uppträdde också på festivalen. Upsala Zirk är en socialt engagerad cirkusskola vars målsättning är att kostnadsfritt erbjuda möjligheter att träna cirkuskonst i en trygg social miljö. Upsala Zirks elever är utsatta barn och ungdomar från St. Petersburg. Sedan år 2014 arrangeras YlösAlas festivalen vartannat år.

FOTO 1 & 2: Helsingin Sanomat 2014
FOTO 3: 
Kristiina Janhunen (nyk. Tammisalo)

Moving Still -turnén 2015

Circus Helsinkis showgrupp och Exaudiokören turnerade på tre svenskspråkiga orter med sin samproduktion, Moving Still. Kören sjöng och rörde sig i olika formationer medan showgruppen, med sina uppträdanden, tolkade sångerna.

MOVING STILL
REGI: Martina Linder
MANUS: Martina Linder
FOTON: Saga Kolehmainen

PÅ FOTOT 1: Sofia Brilhante Biris, Ronja Tuomainen, Sofia Kistol, Fanni Tähtinen, Beda Rajapuro, Mereta Sivén (nyk. Cosby) & Viola Tokola
PÅ FOTOT 2: Mesi Lounela, Aino Savolainen, Beda Rajapuro, Fanni Tähtinen, Margareeta Lauronen, Mereta Sivén (nyk. Cosby), Amiira Nissinen, Lauriina Tola, Ronja Tuomainen, Viola Tokola, Ruusa Hallaste, Sofia Brilhante Biris, Sofia Kistol & Samir Verma

1000 elever! 2015

År 2015 steg elevantalet till över tusen!

FOTO: Mikael Halmeenmäki

Tomusta 2015–2016

Helkvällsföreställningen Tomusta (Av jord) var en stark och engagerande föreställning vars tema var klimatförändringen och konsumtionssamhället. I och med den här föreställningen tog Circus Helsinki sina första steg mot en mera miljövänlig verksamhetsmodell, bl.a. genom att sluta använda engångsbestick och -kärl på sitt kafé.

TOMUSTA
REGI: Saga Kolehmainen
MANUS: Saga Kolehmainen
FOTON: Xavier Bambú Locquet Vandenberghe

PÅ FOTOT 1: Sofia Kistol, Amiira Nissinen, Karoliina Kaitanen, Taru Harjunpää & Oona Kansi
PÅ FOTOT 2: Oona Kansi, Meri-Tähti Kunttu, Veela Mannerkoski, Alisa Toivonen, Sofia Rossow, Pinja Anttonen, Fanni Tähtinen, Amanda Lindberg & Katja Majola

15-årsjubileum 2016

Circus Helsinki firade sitt 15-årsjubileum under skolans vårfest och under den andra YlösAlas (UppochNer) festivalen, där Circus In Beweging från Belgien, Circus Mignon och Zirkus Impuls från Tyskland och Sirkus Grotesk från Ryssland uppträdde tillsammans med Circus Helsinki.

FOTO: Kristiina Tammisalo

Circus Helsinkis civiltjänstgörare 2016

Under årens lopp har Circus Helsinki med tacksamhet tagit emot flera civiltjänstgörare. På bilden civiltjänstgörare Niklas Wickmans avskedsfest.

FOTO: Martina Linder
PÅ FOTOT: Petri Tuominen, Saku Mäkelä, Mikko Rinnevuori, Osmo Tammisalo, Petri Ekqvist, Juha Vilska & Niklas Wickman edessä

Helkvällsföreställningar 2017

Connect the Dots handlade om en födelsedagsfest som fick en oväntad vändning, när man ordnade en överraskningsfest för Amos hemma hos Laku. Föreställningen beskrev med humor olika människors beteenden och deras sociala roller, hur det kan kännas att träffa nya människor och viljan att höra till en grupp samtidigt som man behöver eget utrymme. Föreställningen skapades inför Albert & Friends Instant Circus festivalen i London. I Palloilu var clowneri och mimik de bärande cirkusgrenarna. Som namnet antyder (ung. att bolla) utgjorde olika slags bollar ett sammanbindande tema genom hela föreställningen. Scenen fylldes av allt från ballonger, mimik med glassbollar, bollar från olika bollspel, mänskliga badbollar till planlöst bollande.

CONNECT THE DOTS
REGI: Martina Linder & oppilaat yhdessä
MANUS: Martina Linder
FOTO 1: Elis Lindfors
PÅ FOTOT: Sofia Brilhante Biris, Ilona Teittinen, Alisa Toivonen, Alma McCracken, Ohto Ketola, Amiira Nissinen, Viola Tokola & Lauriina Tola

PALLOILU
REGI: Kristiina Tammisalo
MANUS: Kristiina Tammisalo
FOTO 2: Xavier Bambú Locquet Vandenberghe
PÅ FOTOT: Amos Finell, Aino Heikkinen, Ohto Ketola, Venla Alén, Kasperi Kola, Elina von Lerber, Peppi Rossow, Lauriina Tola, Eelis Erkkola, Nelli Iso-Mettä, Belen Ünal, Lilli Korpimäki, Sohvi Kanervo, Miray Ünal, Stefanie Raunio & Veela Mannerkoski

Kontorspersonalen 2018

Från början av år 2018 har samhällspedagog Saga Kolehmainen och pol.mag. Senja Pihko delat på rektorstjänsten. Saga och Senja har båda tidigare hört till skolans showgrupp och båda har mångårig erfarenhet av att arbeta som lärare på Circus Helsinki. Saga och Senja har också studerat cirkuskonst utomlands. År 2018 fick skolan dessutom en heltidsanställd studiesekreterare och informatör, fil.mag. Helmi Saukkoriipi. Helmi har varit en av de drivande krafterna bakom skolans utvecklingsprojekt, och har målmedvetet skött och utvecklat kommunikationsverksamheten. Till kontorspersonalen hör också Tuula Anttila som sedan år 2007 har fungerat som skolans sekreterare, samt Martina Linder som är Circus Helsinkis grundare och verksamhetsledare.

FOTON: Mikael Halmeenmäki

PÅ FOTOT 1: Martina Linder
PÅ FOTOT 2: Senja Pihko
PÅ FOTOT 3: Saga Kolehmainen
PÅ FOTOT 4: Tuula Anttila
PÅ FOTOT 5: Helmi Saukkoriipi

Den grundläggande konstutbildningen utvecklas 2018

Sedan år 2018 har undervisningen utvecklats i enlighet med de statliga direktiven för grundläggande konstutbildning. Bl.a. har antalet intensivgrupper för ungdomar ökat och den konstnärliga kreativiteten har fått en mera central roll i undervisningen.

FOTO: Mikael Halmeenmäki
PÅ FOTOT: Opettaja Fanni Tähtinen & oppilasryhmä

Helkvällsföreställningar 2018

Noxnoxnox skapades av tre av showgruppens elever. Artisterna bakom Noxnoxnox, Mesi Lounela, Ronja Tuomainen och Viola Tokola både uppträdde och stod för manus och regi. Nycirkusföreställningen laborerade med begreppet intensitet och man lämnade medvetet utrymme för publiken att själv tolka föreställningens budskap. POPO (Kängan) undersökte med cirkusens, dansens och rörelsens medel begreppet vilja. Under föreställningens gång funderade man på hur ett gemensamt mål kunde uppnås trots olika åsikter. En sko som hängde i taket fick illustrera viljan. I helkvällsföreställningen Joulusirkus Yhdessä (Julfest tillsammans) uppträdde för första gången elever från de övriga grupperna tillsammans med showgruppen. Närmare 100 artister medverkade, bland dem den bedårande småbarn-föräldra-gruppen. Oona Rautio föreställde en liten tomte på äventyr i vintriga landskap. På vägen träffade hon både bybor, schamaner och vargar.

NOXNOXNOX
REGI: Ryhmän oppilaat
MANUS: Ryhmän oppilaat
FOTO 1: Xavier Bambú Locquet Vandenberghe
PÅ FOTOT: Mesi Lounela, Ronja Tuomainen & Viola Tokola

POPO
REGI: Ryhmän oppilaat
MANUS: Ryhmän oppilaat
FOTO 2: Amanda Lindberg
PÅ FOTOT: Mesi Lounela, Viola Tokola, Amiira Nissinen, Alma McCracken, Amos Finell, Lauriina Tola, Ronja Tuomainen & Ilona Teittinen

JOULUSIRKUS YHDESSÄ
REGI: Saga Kolehmainen
MANUS: Saga Kolehmainen
FOTO 3: Xavier Bambú Locquet Vandenberghe
PÅ FOTOT: Kia Koponen, Oona Rautio, Alma McCracken, Veela Mannerkoski, Ruusa Hallaste, Mesi Lounela, Ronja Tuomainen & Maia Kavasto

Den tredje YlösAlas festivalen 2018

Stefanie Company från Israel, Kompanie Neun från Tyskland, Circus Grotesk från Ryssland och Circolito från Belgien uppträdde tillsammans med Circus Helsinki på skolans tredje YlösAlas (UppochNer) festival. Festivalen öppnades av Race Horse Company, en professionell finländsk cirkusgrupp som firade 10-årsjubileum.

FOTO: Saga Kolehmainen
PÅ FOTOT: Kompanie Neunin ryhmä kenraaliharjoituksessa

Skog 2018

Circus Helsinki började fästa allt större vikt vid verksamhetens inverkan på miljön. År 2018 lades naturskydd till som en egen punkt i cirkusens värderingar. Skolan gjorde också upp en miljöplan. Circus Helsinkis julklapp till sin personal detta år var en donation till Finlands naturarvsstiftelse. Donationens syfte var att skydda 2000 m2 urskog i Lojo.

FOTO: Diplomi lahjoituksesta

Helkvällsföreställningar 2019

Hygge som hade premiär i Israel, bjuder på en varmt hemtrevlig och av yllesockor sprudlande berättelse med finländsk musik, som varje åskådare lätt kan identifiera sig med. Föreställningen visas också under skolans 20-års jubileumsår. Under helkvällsföreställningen Huminaa (Brusning) åkte åskådarna ut på äventyr på de sju haven, tillsammans med glada sjömän. Äventyret utspelade sig bland vågorna, men också på havets botten. Föreställningen kommer att visas under skolans 20-års jubileumsår.

HYGGE
REGI: Saga Kolehmainen
MANUS: Saga Kolehmainen
FOTO 1: Xavier Bambú Locquet Vandenberghe
PÅ FOTOT: Mesi Lounela, Julia von Lerber, Saana Friberg, Veela Mannerkoski, Pinja Römpötti & Viola Freystätter

HUMINAA
REGI: Saga Kolehmainen
MANUS: Saga Kolehmainen
FOTO 2: Xavier Bambú Locquet Vandenberghe
PÅ FOTOT: Altti Timonen, Helka Haukilahti, Sohvi Kanervo, Oona Rautio, Amos Finell, Lauriina Tola, Veela Mannerkoski, Ilona Teittinen, Saana Friberg, Aiko Matsuda, Julia von Lerber & Karoliina Pohjonen

Den senaste vårfestveckan 2019

Cirkusskolans sista vårfestvecka före Covid-19 pandemin.

KUVAT: Helmi Saukkoriipi

Cirkusskolan stängs 2020

På våren år 2020 tvingades cirkusskolan stänga sina dörrar på grund av Covid-19 pandemin. Under terminens sex sista veckor skedde undervisningen på distans. Lärarna skapade bl.a. videor, bilder och träningsprogram samt gav lektioner i realtid via nätet.

FOTON: Kotiväki
PÅ FOTOT 2: Neus Setälä, Liina Hämäläinen, Emma Kolehmainen, Veela Mannerkoski, Ninni Tervo & Elina Vessonen

Specialåtgärder 2020–2021

Tack vare en rad specialåtgärder kunde Circus Helsinki delvis fortsätta sin verksamhet under läsåret 2020 – 2021. I samband med undervisningen höll man ett avstånd på minst 2 m mellan varje person, utrymmena vädrades kontinuerligt, en ny utgång togs i bruk och lärarna bar mask. En del av undervisningen flyttades utomhus, även under kalla vinterdagar. Efter träningarna bjöds eleverna på varm saft. I parken byggdes i brådskande ordning en bana för uteträning och skolan tog temporärt i bruk ett extra utrymme, Huilaamo i Södervik.

De restriktioner som pandemin förde med sig begränsade tyvärr också kursutbudet. Under vårterminen hade de vuxna eleverna ingen möjlighet att träna, ungdomarna blev tvungna att hålla en två veckors paus i träningen, och föräldra-barngrupperna bildades om till knattegrupper.

De, p.g.a pandemin, ständigt föränderliga hälsodirektiven krävde goda nerver och stor flexibilitet av både lärare och elever. För cirkusartisterna blev krisen överväldigande eftersom möjligheterna att arbeta försvann helt och hållet. Som exempel kan nämnas Circus Helsinkis f.d. elev, Johan Juslin som turnerade utomlands som jonglör vid Cirque du Soleil, men som plötsligt fann sig tillbaka vid Circus Helsinki som lärare och gårdskarl.

FOTO 1: Ilona Teittinen
PÅ FOTOT: Opettaja Johan Juslin & opetusryhmä

FOTO 2: Victor Sommardal
PÅ FOTOT: Johan Juslin & Martina Linder

FOTO 3: Ronja Tuominen
PÅ FOTOT: Opettajat Ilona Teittinen, Johan Juslin & oppilasryhmä

FOTO 4: Ronja Tuominen
PÅ FOTOT: Opettaja Lilli Dahlberg & oppilasryhmä

FOTO 5: Ronja Tuominen
PÅ FOTOT: Opettajat Outi Ikonen, Fanni Tähtinen & opetusryhmä

FOTO 6: Saga Kolehmainen

_________________________________________________________________________

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV UTSTÄLLNINGEN: Sofia Brilhante Biris
VÄGLEDNING: Martina Linder
TEXTER: Sofia Brilhante Biris, Martina Linder & Saga Kolehmainen
ÖVERSÄTTNINGAR: Daniela Wrede
TACK: Julia von Lerber