Perustietoa Circus Helsingin toiminnasta

CIRCUS HELSINKI
Circus Helsinki on aatteellinen yhdistys, jonka toiminnanjohtaja Martina Linder perusti vuonna 2001. Vuonna 2021 Circus Helsinki täytti 20 vuotta. Se on kasvanut seitsemän oppilaan ryhmästä Suomen suurimmaksi sirkuskouluksi. Oppilaita on noin 1000. Koulun toimistossa työskentelee yksi päätoiminen työntekijä sekä neljä osa-aikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Tuntiopettajia ja vakituisia sijaisia on noin 40. Hallituksessa on viisi jäsentä. Koululla on 600 m²:n harjoitustilat ja 300 m²:n toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Helsingin Suvilahdessa.

TAVOITTEEMME
Tavoitteemme on luoda mahdollisimman hyvät puitteet sirkustaiteen harrastamiseksi. Kannustava ilmapiiri, sirkukseen soveltuva harjoitustila ja laadukas opetus ovat tämän tavoitteen peruspilareita. Lisäksi tavoitteemme on, että sirkustaide tavoittaa mahdollisimman monia esitysten muodossa. Esityskäyttöön soveltuva tila ja aktiivinen sirkustaiteilijoiden ja nuorten sirkusharrastajien verkosto tekevät tämän mahdolliseksi.

TOIMINNAN RAHOITUS
Circus Helsingin taiteen perusopetus kuuluu valtiontuen piiriin. Koulun menoista 34 % rahoitetaan valtiolta, kaupungilta ja yksityisiltä säätiöiltä saaduilla tuilla. Lukukausimaksut kattavat 58 % ja loput tulot saadaan mm. leiri-, esitys- ja vuokratuotoista.