Taiteen perusopetus

1908224_10152208452547235_1447866297_n[2]Circus Helsinki antaa sirkustaiteen laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Kaikki alle 18-vuotiaat oppilaat kuuluvat taiteen perusopetuksen piiriin. Aikuisten opetus Circus Helsingillä on taiteen perusopetuksen kaltaista, mutta heidän opintomääriään ei lasketa.

Taiteen perusopetus on Opetushallituksen säätelemää ja tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Sirkustaiteen opiskelu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu kokemuksen ja tekemisen kautta. Laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 1 300 tuntia. Oppilaiden opintomäärää seurataan, ja perusopintojen lopuksi tehdään lopputyö. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti sirkustaidetta sekä opastaa oppilasta sijoittamaan sirkustaide taiteen kokonaiskenttään. Opetuksessa tuetaan oppilaan henkilökohtaisen näkemyksen syntymistä sirkustaiteesta. Sirkustaiteen laaja oppimäärä antaa valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin.

Circus Helsingin antama opetus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden opiskella pitkäjänteisesti sirkustaidetta sen eri muodoissa. Opetuksessa otetaan huomioon kulttuurillinen moniarvoisuus, oppilaan henkilökohtainen kasvu ja yksilöllisyys. Oppilaille annetaan mahdollisuus tehdä omakohtaisia valintoja sirkusopetuksessa.

Circus Helsingin perusopinnoissa oppilas oppii opiskelemaan sirkustaidetta pitkäjänteisesti taipumustensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Perusopinnot tarjoavat pohjan elämänpituiselle harrastukselle tai taiteen kentällä toimimiselle sirkustaiteen näkökulmasta. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri.

Circus Helsingin opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä.